Onlangs is de 9e editie van het jaarlijkse ‘World Quality Report’ verschenen. Het onderzoeksrapport laat de actuele stand zien op het gebied van kwaliteitsborging en softwaretesten in diverse sectoren en regio’s over de hele wereld. Capgemini en Sogeti hebben het rapport samen met IT-dienstverlener Micro Focus opgesteld. Opmerkelijke resultaten uit het onderzoek zijn dat de budgetten voor softwaretesten wederom zijn gedaald en dat bij 16% van de grootzakelijke organisaties slimme algoritmes voor het testen van applicaties worden toegepast.

Minder budget voor softwaretesten

Al 3 jaar lang wordt er minder geld uitgegeven voor kwaliteitszorg en testen binnen het totale IT-budget van grootzakelijke organisaties. In 2015 was het percentage dat aan kwaliteitszorg werd toebedeeld 35%, in 2016 was dit 31% en in 2017 is dit percentage gedaald naar 26%. Als reden voor deze daling worden de verminderde personeelskosten gegeven.

Toekomst van testbudgetten

De respondenten verwachten echter dat de budgetten voor softwaretesten in de aankomende jaren weer zullen stijgen. De voorspellingen geven aan dat in 2020 rond de 32% van het totale IT-budget wordt toegewezen aan softwaretesten. De voornaamste redenen voor deze toename zijn de stijging van het aantal te ontwikkelen mobiele applicaties en de toename van de Internet-of-Things-toepassingen.

Slimmer testen van applicaties

De organisaties die hun testprocessen meer en slimmer hebben geautomatiseerd, hebben hun budgetten beter op orde. En er is nogal een verschil te zien in het percentage dat aan het testen van software wordt besteed. Uit het onderzoek komt naar voren dat er bedrijven zijn die niet meer dan 10% van het totale budget uitgeven aan softwaretesten, tegenover bedrijven die meer dan 50% van hun budget uitgeven aan het testen van software.

99% heeft problemen met testen in agile-omgeving

De traditionele manier van testen, is sinds de opkomst van agile werken veranderd. Professionele testers worden in een agile-omgeving onderdeel van verschillende software-ontwikkelteams. Uit het onderzoek blijkt echter dat 99% van de respondenten problemen ondervinden met het testen in die nieuwe omgeving. Daarbij worden als grote struikelblokken het ontbreken van de juiste testdata en de instabiele testomgeving genoemd. Meer uitkomsten van het onderzoek lees je op CustomerTalk

Menu