Het komt regelmatig voor dat bedrijven overstappen op een nieuw systeem of nieuwe software: het oude systeem voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, de software is verouderd en wordt niet meer ondersteund, leveranciers bestaan niet meer, een bedrijf besluit over te stappen naar een geheel nieuw netwerk of er worden nieuwe veiligheidseisen verwacht van een systeem. Allemaal situaties waarin gegevens van het ene systeem moeten worden overgeheveld naar het andere systeem. Bij het migreren van data en het testen hiervan komt heel wat kijken. Dat weet Hanny Hendriks als geen ander.

Datamigratie is teamwork

Hanny Hendriks werkt ruim een jaar bij DKTP als Testanalist, maar is al jaren werkzaam als senior tester. Haar laatste twee opdrachten waren voor een internationale bank en een octrooibureau waar zij vanuit testperspectief datamigraties heeft begeleid. Hanny: “Het is belangrijk om als team een migratieproces in kaart te brengen en te voltooien. Door in een draaiboek alle facetten weer te geven, is de kans op fouten het kleinst.” Een aantal punten zijn belangrijk bij het opstellen van het draaiboek:

 • Zorg voor duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is.
 • Plan proefmigraties in.
 • Bekijk wanneer er kan worden bijgeschaald, rekening houdend met budget.
 • Test de nieuwe omgeving en infrastructuur goed, waarop de software gaat draaien.
 • Voeg voldoende controlemomenten of milestones toe.
 • Betrek ook de daadwerkelijke gebruikers in het testen.

Soorten data

Hanny Hendriks: “Er komt veel kijken bij de migratie van data. Zo moet je rekening houden met wat voor soort data je te maken hebt. Soms gaat het om het overzetten van klantgegevens, maar de andere keer heb je te maken met financiële gegevens.” Andere punten die je als tester altijd in het vizier moet houden, zijn: met welke applicaties heb je te maken en hebben de veranderingen alleen betrekking op de medewerkers zelf of zijn er ook klanten bij betrokken.

Checklist testen datamigratie

Waar moet je nu eigenlijk rekening mee houden bij het testen van een datamigratie? Hanny heeft na haar jarenlange ervaring een handige checklist opgesteld, waarvan hieronder een aantal belangrijke punten opgesomd:

 • Maak een overzicht van de te migreren attributen.
 • Bepaal wat er moet gebeuren met de lege velden in de oude applicatie.
 • Wat gebeurt er met oude (inactieve) records?
 • Zijn er requirements opgesteld met betrekking tot de datamigratie?
 • Voer een Crud uit (= Create, Read, Update en Delete van data) op de gemigreerde data, na de migratie.
 • Zijn er vertaaltabellen van de te migreren attributen (zoals NAW-gegevens, soorten producten, facturen et cetera) beschikbaar?
 • Welke verplichte velden bestaan er in de nieuwe applicatie? Bestaan deze of soortgelijke velden ook in de oude applicatie?
 • Welke gegevens worden wel en niet gemigreerd?
 • Kunnen de gegevens met behulp van een geautomatiseerd proces worden gemigreerd? Waarop is de keuze voor geautomatiseerd testen of migreren van bepaalde gegevens gebaseerd?
 • Is de nieuwe applicatie volledig getest?
 • Hoe is de beveiliging van de informatie vóór, tijdens en na de datamigratie geregeld?

Voor de migratie van financiële gegevens ziet deze checklist er anders uit. Binnenkort publiceren we een artikel over datamigratie met financiële gegevens.

Tip van Hanny

De checklist die Hanny heeft opgesteld, is een handige leidraad bij het testen van een migratietraject. Hanny wil nog graag het volgende aan ons meegeven: “Neem na elke stap een Go of een No Go besluit. Mocht er iets mis gaan dan hoef je maar een klein stapje terug te doen.” Wil je meer weten over datamigraties en het testen dat daarbij komt kijken? Neem contact met ons op voor een uitgebreide voorlichting.

Menu