Opstellen advies

Om tot een goed, onderbouwd infrastructuuradvies te komen, hebben wij het volgende nodig:

 • inzicht in bestaande en gewenste functionaliteiten;
 • een up-2-date overzicht van in gebruik zijnde ICT-Infrastructuur, applicaties en licenties;
 • overzicht van -contractuele- verplichtingen;
 • inzicht in de randvoorwaarden.

Bij het opstellen van een advies houden wij rekening met de bestaande ICT-infrastructuur en de financiële afschrijving daarvan. Antwoorden en kennis van de bestaande infrastructuur leiden tot een reëel beeld van de totale inspanning en kosten voor het opbouwen van een nieuwe omgeving.

Advies en beheer

Om organisaties en bedrijven een goed advies te geven, werkt DKTP altijd 3 oplossingen uit.

 1. Optimalisatie bestaande infrastructuur

  De eerste is gebaseerd op optimalisatie van de bestaande situatie. Er zijn situaties te bedenken waarbij optimalisatie van de bestaande infrastructuur de beste oplossing is voor jouw bedrijf. Uiteraard maken we dan geen grote migratie- en conversieslagen. Ons streven is dan om tegen de laagst mogelijke kosten een stabiel en goed met elkaar samenwerkende infrastructuur in te richten.

 1. Workspace as a Service (WaaS)

  WaaS is een maatwerkoplossing die keuze vrijheid en flexibiliteit biedt met betrekking tot applicaties. De data wordt in Nederland opgeslagen, wat naast de functionaliteit een belangrijke reden kan zijn om voor deze optie te kiezen.

 2. Microsoft Office 365

  Onze derde optie is gebaseerd op Office 365 technologie van Microsoft. Ook hier geldt dat de gewenste functionaliteit, rechten en plichten, wet en regelgeving, privacybeleid en kosten belangrijke componenten zijn om tot een onderbouwd advies te komen.

DKTP is van mening dat een goed infrastructuuradvies de basis is van een optimaal werkend ICT-landschap. Gelukkig kiezen onze opdrachtgevers er vrijwel altijd voor om, na de installatie en implementatie van de nieuwe infrastructuur, ook het beheer door ons uit te laten voeren.

Menu