Ontwikkeling mobiele devices

De veranderingen binnen telefonie volgden en volgen zich steeds sneller op. Het is onze verwachting dat deze ontwikkelingen voorlopig niet tot stilstand komen. Het apparaat is een aanvulling aan en vergelijkbaar met de functionaliteit van de werkplek bij de werkgever. Zaak hierbij is om goed na te denken over het te voeren en te communiceren beleid ten aanzien van mobiele devices, zoals mobiele telefoons, tablets en laptops.

Zakelijk en privé

Wij stellen vast dat zakelijke- en privé-informatie vermengen op privé en zakelijk beschikbaar gestelde apparatuur. Als een medewerker zakelijke informatie op een privéapparaat heeft gezet of privé-informatie op een zakelijk apparaat wat is dan het beleid bij verlies of diefstal van dat device? Als vanuit de organisatie de ‘volg mij’ functionaliteit aan moet staan dan moet de gebruiker hiervan op de hoogte worden gesteld.

Mobiele devices managen

DKTP helpt met het selecteren van software waarmee laptops, telefoons en tablets gemanaged kunnen worden. We beschikken over beleids- en strategieformats voor deze apparaten, net als gebruiksovereenkomsten. Je kunt voor een Two Factor Authentication-oplossing kiezen. De gebruiker ontvangt hierbij een code die naar een van te voren bepaald apparaat wordt verzonden om in te kunnen loggen op de ICT-werkplek. Dit ter voorkoming van misbruik door derden. Deze werkwijze wordt steeds vaker gebruikt door bedrijven en organisaties. DKTP is goed bekend met wat hier allemaal bij komt kijken.

Menu