Cybersecurity

Cybersecurity, Informatie- en Privacybescherming 

Cybersecurity is een breed aandachtsgebied en werkveld. DKTP heeft ervoor gekozen om zich te specialiseren in de aandachtsgebieden Informatiebescherming & Privacybescherming. De afgelopen jaren hebben wij volop geïnvesteerd in de opbouw van kennis en ervaring, die wij graag in jouw voordeel willen gebruiken.

Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

De AVG is nu al van kracht, maar boetes worden nauwelijks uitgedeeld. Het beveiligen van informatie is niet nieuw, maar met de nadruk op het beschermen van privacygegevens en de dreiging van boetes is de overheid een nieuwe weg ingeslagen.

Bron: Algemene informatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV)

Privacy wet- en regelgeving

DKTP heeft ruime ervaring in het technisch beveiligen van ICT-systemen en goede kennis over de Privacy wet- en regelgeving. Bij de beoordeling van de beveiligingsmaatregelen van jouw bedrijf kijkt DKTP met een nuchtere blik naar het type (persoons)gegevens en de risico’s.

Is jouw organisatie voorbereid op de AVG? Of wil je een vrijblijvend gesprek over de nieuwe richtlijnen. Bel voor meer informatie met 020-4275221 of stuur een e-mail naar info@dktp.nl.

Menu