De rol van testmanager is tegenwoordig niet meer voor iedereen even helder. In een interessant artikel (Testmanager verdient een kwaliteitsstempel, Computable 8-11-2017 ) stelt Jan van der Hoeven dat de rol van de testmanager de afgelopen jaren eigenlijk niet wezenlijk is veranderd. Wel is deze rol volwassener geworden, vindt hij. Hoewel de Van der Hoeven in grote lijnen gelijk heeft, zijn bij die waarneming wel kanttekeningen te plaatsen.

Testmanagement en agile

In een organisatie die echt agile werkt, verschilt de rol van testmanager sterk van die van scrummaster. De scrummaster heeft een ondersteunende rol binnen het team en de testmanager een coördinerende, bestuurlijke rol over de teams heen.

Rol van de scrummaster

De scrummaster ondersteunt het team en elk agile-team heeft daarom een scrummaster. De scrummaster heeft inderdaad de verantwoordelijkheid om situaties die de voortgang belemmeren (impediments) weg te (laten) nemen.

Rol van testmanager

De testmanager heeft een andere rol. Wanneer er verschillende agile teams actief zijn, ondersteunt een testmanager verschillende teams. De testmanager coacht op het gebied van testaanpak en coördineert bij het integratie- en acceptatietesten van de door de individuele teams opgeleverde software. Deze ontwikkeling zien we bijvoorbeeld bij Spotify. Daar zijn de testers (net als de andere disciplines) verdeeld over groepen (tribes) die inhoudelijk worden aangestuurd door een testmanager. De testmanager vervult dus zeker niet de rol van scrummaster.

Testmanagement en DevOps

Agile ontwikkelen gaat over de relatie tussen de business en het IT-team. Bij DevOps  speelt de relatie tussen het IT-team en het beheer een grote rol. Bij agile  wordt samen met de business vastgesteld wat moet worden ontwikkeld. Bij DevOps ligt de nadruk op het proces van ontwikkelen en het leveren van software. Daarbij gaat het om de meer technische zaken, als automatiseren van het ontwikkel- en testproces. Ook het opleveren van software aan beheer ewordt, waar mogelijk, geautomatiseerd  (continuous delivery). De rol van de scrummaster blijft daarbij van belang en ook in deze situatie speelt de testmanager, net als bij agile ontwikkelen, een ondersteunende en op hoofdlijnen coördinerende rol.

Het einde van de testmanager

Van der Hoeven vraagt zich af of dit het einde van de testmanager is en geeft zelf -terecht- het antwoord dat dit niet zo is. De trend is om het testen steeds vaker, liefst geautomatiseerd, door het team te laten uitvoeren. Testers en ontwikkelaars werken nauw samen om goede software te ontwikkelen. Dat is goed, immers eerder testen van software draagt bij aan de kwaliteit daarvan. Echter, ook als alle onderdelen goed werken, wil dat niet zeggen dat het samenstel van die onderdelen goed werkt. De testmanager speelt bij het functioneel testen van dat samenstel een belangrijke rol als coördinator en kwaliteitsregisseur namens de gebruikersorganisatie.

Is de testmanager volwassener geworden?

Niet per se. Die volwassenheid werd al veel langer geleden bereikt toen we gestructureerd gingen testen. Juist door die volwassenheid is de testmanager in staat de rol en activiteiten aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden. Dat is iets wat de testmanager de afgelopen 15 tot 20 jaar altijd al heeft gedaan. DKTP Testconsultant

Menu