Op 18 juni jongstleden publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over detachering in Nederland. Uit deze cijfers kwam naar voren dat in 2014 2,3% van de werkzame beroepsbevolking was gedetacheerd. Dit zijn 187.000 personen. De twee belangrijkste redenen voor bedrijven om gebruik te maken van gedetacheerd personeel zijn: de aard van het werk en onvoldoende beschikbaarheid van het eigen personeel. Maar wat is precies het belang van externe krachten voor het kennisbehoud en de kennisontwikkeling in organisaties?

Waarom huren bedrijven mensen in?

DKTP detacheert al jaren IT-professionals in verschillende disciplines. Wij kunnen ons vinden in de redenen die het CBS noemt voor het inhuren van externe mensen. Bedrijven komen bij ons, omdat zij de expertise missen of er een tekort aan hebben. Detachering kan ook het kennisbehoud binnen een bedrijf ondersteunen. Veel grote bedrijven hebben een beleid dat medewerkers voor een bepaalde tijd een functie mogen bekleden en dan moeten doorstromen naar een andere functie, het zogenaamde roulatiebeleid. Het is fijn dat het bedrijf weet dat de vrijgekomen plek op bekwame wijze kan worden ingevuld door een externe kracht, totdat het bedrijf de positie weer met eigen mensen kan invullen.

Kennis delen is beter dan kennis bij je houden

Sommige vakgebieden zijn zo specialistisch dat het voor bedrijven enorm moeilijk is om de juiste mensen te vinden. Toch willen die bedrijven die kennis vast in huis hebben. In dat soort gevallen worden gedetacheerden ingezet om hun kennis over te dragen aan een vaste medewerker van het bedrijf. Zo zien wij een grote vraag naar kennis en ervaring op het gebied van testautomatisering bij banken, verzekeraars en softwarehuizen. Wij leveren een expert aan die de medewerkers binnen een bedrijf opleidt op dat vakgebied. Wij zijn van mening dat het beter is om kennis te delen en over te dragen dan de kennis bij je te houden. Niet alleen om de organisatie van de klant verder te helpen, maar ook omdat het een wederzijds proces is: we leren van opdrachten bij de klant zelf ook vaak weer wat bij, wat de dienstverlening als geheel weer ten goede komt. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van IT-detachering? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en advies.

Menu