In de huidige digitale wereld is de bescherming van de privacygegevens belangrijk. Op het moment dat bedrijven of organisaties een informatiesysteem gaan bouwen en/ of databestanden aanleggen, is het van belang dat risico’s met betrekking tot de privacy van gegevens worden meegenomen in het projectplan. Voor ministeries en andere bedrijven (zoals UWV, Sociale Verzekeringsbank, gemeenten) die te maken hebben met privacygevoelige gegevens is het verplicht om een Privacy Impact Assessment (PIA) te laten uitvoeren. Het doel van een PIA is tweeledig: als eerste worden de risico’s in kaart gebracht en als tweede worden er maatregelen beschreven. Onlangs heeft DKTP een PIA uitgevoerd voor Streetcornerwork, een instelling die problemen bij jongeren vroegtijdig probeert op te sporen en hulp biedt aan deze jongeren.

De case Streetcornerwork

Streetcornerwork maakte voor het registreren van werkzaamheden en klantgegevens gebruik van Streetwise3. Dit softwaresysteem was aan vervanging toe en DKTP is gevraagd om deze software onder handen te nemen en de daarbij behorende PIA uit te voeren. In de oude situatie gingen veldwerkers de straat op met een blocnote in hand om jongeren met problemen te signaleren en hen de mogelijkheid tot hulp te bieden. De jongeren die deze hulp aanvaardden, moesten hun gegevens op de blocnote achterlaten. De veldwerkers moesten als ze ’s avonds klaar waren deze gegevens in het systeem invoeren. In Streetwise4 is een flexibele futureproof maatwerkoplossing bedacht die volledig webbased is. De veldwerkers gaan nu met hun smartphone of tablet de straat op en kunnen de gegevens meteen veilig invoeren.

PIA

Voor de PIA van Streetcornerwork hebben we verschillende betrokken medewerkers gevraagd om rond te tafel te komen zitten. Een veldwerker, iemand van het management, een databasebeheerder en een jurist. Door middel van een discussie aan de hand van een vragenlijst hebben we de risico’s bepaald. Zodra de risico’s bekend waren, konden we geschikte maatregelen aandragen die zijn meegenomen in de bouw van het softwaresysteem Streetwise4. Dankzij de uitvoering van de PIA heeft Streetcornerwork scherpere definities opgesteld voor het ontwerp van de applicatie, processen aangepast om doelbinding te verbeteren en is er een privacyprotocol opgesteld voor cliënten. Uiteindelijk heeft dit alles geresulteerd in een nieuw softwaresysteem dat platform- en locatieonafhankelijk is en waarbij de updates automatisch plaatsvinden. Bent u toe aan vervanging van uw softwaresysteem of wilt u meer weten over het laten uitvoeren van een PIA? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Menu