DKTP – Privacy Statement

Voor de uitvoering van onze dienstverlening maakt DKTP gebruik van persoonsgegevens. De door DKTP geregistreerde persoonsgegevens worden met zorg behandeld en DKTP registreert enkel noodzakelijk persoonsgegevens (dataminimalisatie).

DKTP neemt jouw privacy serieus. Daarom houdt DKTP zich onder andere aan de volgende uitgangspunten voor gegevensbescherming:

  • DKTP verwerkt persoonsgegevens op rechtmatige en billijke wijze;
  • DKTP is transparant over alle gegevensverwerking;
  • DKTP vraagt indien vereist vooraf je toestemming;
  • DKTP respecteert je rechten van toegang, wijziging en bezwaar;
  • DKTP beveiligt je persoonsgegevens.

Verantwoording van registratie persoonsgegevens

Onder DKTP vallen: DKTP informatietechnologie BV, DKTP Remote Control BV, DKTP400 BV en DKTP Cloud BV.

DKTP heeft een centrale administratie waarin persoonsgegevens worden geregistreerd zoals klant- en contactpersonengegevens, kandidaat gegevens.

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?

  • DKTP bemiddelt personeel en hiertoe noteert zij klant-, contact- en kandidaatgegevens.
  • DKTP verleent ICT-diensten en hiertoe registreert zij contactgegevens van medewerkers die gebruik maken van de ICT-dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen mag DKTP je persoonsgegevens op een need-to-know-basis delen met derden, zoals:

Opdrachtgevers: in verband met het uitzenden en detacheren van personen is het noodzakelijk om persoonsgegevens met opdrachtgevers te delen;

ICT-ondersteuners: bij de ICT-ondersteuning kan het noodzakelijk zijn dat persoonsgegevens met een andere dienstverlener wordt gedeeld om de gebruiker tot dienst te kunnen zijn.

Bevoegde autoriteiten: DKTP maakt persoonsgegevens bekend aan autoriteiten belast met wetshandhaving en andere overheidsinstanties, voor zover wettelijk vereist of strikt noodzakelijk voor de preventie, opsporing of vervolging van strafbare feiten en fraude;

Heb je vragen over het delen van je gegevens met derde partijen? Neem dan gerust contact op met DKTP via secretariaat@dktp.nl.

Recht op inzage, correctie, verwijderen en bezwaar

DKTP streeft naar een minimale opslag van persoonsgegevens en beperkt de registratie tot datgene dat voor de dienstverlening relevant is. Je hebt het recht ons een opgave te vragen welke gegevens van jouzelf door ons worden verwerkt. Daarbij kunnen wij verzoeken je te identificeren, bijvoorbeeld een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar jou mening onjuistheden, dan kan je (schriftelijk) om aanpassing of verwijderen van de gegevens verzoeken. Binnen vier weken na je verzoek hoort je van ons of wij aan je verzoek kunnen voldoen.

Een verzoek kan gericht worden aan: DKTP, Overboslaan 15, 3722 BJ Bilthovende.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Wij gebruiken deze informatie om te onthouden hoe je deze website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteiten en het internetgebruik. Op basis van de cookies tonen wij je bijvoorbeeld eerder bekeken vacatures, indien deze nog online staan. Bij het bezoeken van de website wordt jou gevraagd of je de cookies wilt inschakelen. Klik op “Cookies toestaan” om cookies in te schakelen. Deze website maakt gebruik van de volgende type cookies:

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om deze website goed te laten functioneren. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld jouw taalinstelling zodat je deze niet na elk bezoek opnieuw hoeft in te stellen.

Analytische cookies

Meten is weten. Analytische cookies helpen ons de website te verbeteren. Dankzij het gebruik van Analytische cookies kan DKTP haar website verder optimaliseren en beter laten aansluiten op de wensen van bezoekers. DKTP gebruikt de volgende Analytische cookies:

Google Analytics cookie:
Met deze cookie houden we bij hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Het doel is om deze informatie te gebruiken bij het optimaliseren van onze dienstverlening en onze website. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarbij de identiteit van de bezoeker niet van belang is. De aldus verkregen informatie wordt, exclusief het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om zo rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Google analytics is geïmplementeerd volgens de richtlijnen en het stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tracking (Marketing) cookies

Met jouw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op je computer. Deze cookies gebruiken wij voor marketingdoeleinden, zoals het bijhouden van welke pagina’s je bezoekt om zo een profiel op te bouwen van jouw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres of dergelijke persoonlijke informatie, maar alleen om advertenties af te stemmen op je profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Wij gebruiken hiervoor de volgende cookies:

Social Media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Dit is echter niet raadzaam om te doen. Het is mogelijk dat sommige functies en services op websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Hoe lang bewaart DKTP mijn gegevens?

DKTP bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. Periodiek wordt beoordeeld welke gegevens op basis van de bewaarplicht bewaard blijven en verwijderd worden.

Vragen en klachten

Heb je vragen of hebt je een klacht over de manier waarop DKTP met je persoonsgegevens omgaat? Dan kan je een vraag stellen of klacht indienen door DKTP een e-mail of brief te sturen via secretariaat@dktp.nl of per post via Overboslaan 15
3722 BJ Bilthoven.

DKTP heeft het recht om de privacy statement aan te passen. Daarom is het raadzaam om regelmatig de privacy statement na te lezen als je gegevens bij DKTP geregistreerd staan.

Menu