Testautomatisering

Bij testautomatisering wordt vaak gedacht aan het uitvoeren van een script, zodat de test niet door een tester handmatig hoeft te worden uitgevoerd. Op zich is dat correct, maar dit is slechts een deel van het geheel. Voordat de tests daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Voorwaarden testautomatisering

Testautomatisering kan, afhankelijk van de toegepaste ontwikkelmethode, op verschillende manieren worden ingezet. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor regressietesten binnen een lineair proces en voor continu testen bij agile ontwikkelen. Ook de juiste aansluiting van de tools bij de technische ontwikkelomgeving is een belangrijke voorwaarde. Pas als aan alle voorwaarden is voldaan, kan met behulp van geautomatiseerde testuitvoering worden bereikt dat de test efficiënt en effectief geautomatiseerd wordt uitgevoerd.

Testautomatisering via DKTP

De testspecialisten van DKTP hebben kennis van het testautomatiseringsproces en van de tools die daarbij worden ingezet. Zij zorgen ervoor dat de sterke punten van de tool optimaal worden benut bij ontwikkel- en testactiviteiten. Onze testspecialisten zetten de te volgen teststrategie uit, richten de toolomgeving in, stellen de scripts op en voeren geautomatiseerde tests uit.

Bel voor meer informatie met 020-4275221 of stuur een e-mail naar info@dktp.nl.

Menu