Wat is Testing as a Service?

Testing as a Service (TaaS) is een model waarbij een externe specialistische partij de testactiviteiten overneemt van de medewerkers van een organisatie of bedrijf. Daarbij treedt die externe partij op als dienstverlener die ervoor zorgt dat de planning, voorbereiding en de uitvoering van een bepaalde testsoort wordt bewerkstelligd. De beide partijen spreken een prijs en een vastgestelde periode af waarbinnen de testactiviteiten plaatsvinden.

Testing as a Service via DKTP

Uiteraard kan DKTP jouw bedrijf helpen met het overnemen van de testactiviteiten. Zowel tussentijds als aan het eind van de opdracht rapporteert DKTP de klant over de kwaliteit van de geteste software. Daarnaast bieden wij de service om, al dan niet in de cloud, een op jouw behoefte afgestemde testomgeving in te richten en te beheren. Enkele voorbeelden van testsoorten die heel goed uit te besteden zijn en waarmee DKTP veel ervaring heeft, zijn systeemtest, integratietest, regressietest, performance test en security test.

Voordelen uitbesteden testactiviteiten

Wanneer je de testactiviteiten aan DKTP uitbesteedt, zijn dit de belangrijke voordelen voor jou als klant:

  • Reductie van de kosten: geen kosten voor dure testomgevingen, testtools en testopleidingen. Je betaalt voor gebruik, niet voor bezit.
  • State-of-the-art testproces: DKTP investeert continu in het op niveau houden van de kennis van de testers en de nieuwste tools.
  • Flexibiliteit: de testdienst kan worden afgenomen op het moment dat jij dat nodig hebt.
  • Voortdurend inzicht in de kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling van het geteste systeem.
  • Verhoging kwaliteit: de gespecialiseerde testers van DKTP zijn gedreven in het opsporen van fouten.
  • Schaalbaarheid: wij kunnen naar behoeve de omvang van het testteam en de testomgeving vergroten of verkleinen.

Bel voor meer informatie met 020-4275221 of stuur een e-mail naar info@dktp.nl.

Menu