Testmanagement & Consultancy bij DKTP

Het goed besturen en begeleiden van het testproces is voor ieder bedrijf van cruciaal belang. Het maakt daarbij geen verschil of systemen extern worden ingekocht of dat de systeemontwikkeling in huis gebeurt, of dat er agile of lineair wordt gewerkt. Bij extern ingekochte systemen ligt de focus op de acceptatie en integratie van de geleverde software. Als het ontwikkelen in huis plaatsvindt dan gaat het over het besturen van de kwaliteitsontwikkeling gedurende de verschillende fasen van ontwikkeling of tijdens de agile iteraties.

Testspecialisten

Voor alle test- en acceptatieprocessen heeft DKTP de testspecialisten in huis. Onze medewerkers hebben ervaring in het managen van het testproces en kennis van de processen binnen de verschillende bedrijfstakken (proceskennis). Deze testmanagers dragen er zorg voor dat het gewenste projectresultaat wordt bereikt. Daarnaast werken bij DKTP ervaren testconsultants die jouw organisatie kunnen adviseren bij het inrichten van een professioneel testproces.

Testmanagementproces
Productrisicoanalyse
Agile testen
Ketenintegratietest

Menu