Agile ontwikkelen en testen

Steeds vaker gaan organisaties over op agile ontwikkelen van systemen. De redenen die ze hiervoor aanvoeren, zijn: sneller resultaten behalen, beter inspelen op de vaak wisselende  wensen van de gebruikers en gebruikmaken van de moderne technologieën. Ontwikkelen in een agile proces heeft grote impact op het testproces, want agile testen vindt tijdens het gehele agile proces plaats.

Agile testen is een continu proces

Bij agile ontwikkelen lopen de verschillende stadia die we kennen in de systeemontwikkeling sterk in elkaar over en is testen geen aparte fase die aan het eind van een iteratie plaatsvindt. De tester in een agile proces is continu betrokken bij het ontwikkelen van het systeem en draagt bij aan de analyse van de businesswens, het ontwerp van de oplossing en het vaststellen van de productkwaliteit.

Competenties agile testers

DKTP heeft ervaren agile testers in dienst die over meerdere competenties beschikken. Zo zijn zij naast tester bijvoorbeeld businessanalist, informatieanalist, ontwikkelaar of scrummaster. Omdat onze testers meer kunnen dan alleen testen, zijn zij in staat om in het team optimaal bij te dragen aan een kwalitatief hoogwaardig en door de organisatie geaccepteerd systeem.

Bel voor meer informatie met 020-4275221 of stuur een e-mail naar info@dktp.nl.

Menu