Wat is een ketenintegratietest?

Bij moderne ICT-systemen is vrijwel altijd sprake van een keten van applicaties die als geheel de bedrijfsfunctionaliteit levert. Ook hebben de systemen steeds vaker interfaces met systemen buiten de eigen organisatie, zoals leveranciers, banken en overheid. Wanneer een deel van die keten wijzigt, moet deze als geheel worden getest om vast te stellen dat de gehele keten nog goed werkt. Deze test noemen we de ketenintegratietest. 

Complexiteit van ketenintegratietests

De ketenintegratietest is technisch geen complexe testsoort en betreft meestal een relatief beperkt aantal testgevallen. De complexiteit ligt in de organisatie van het testen en het inrichten van de testomgeving. Dit komt doordat delen van de keten vaak door verschillende bedrijfsonderdelen worden beheerd.

Zorgvuldig voorbereiden

Een ketenintegratietest wordt vaak pas aan het eind van een traject uitgevoerd. Dit wordt vaak als nadeel van de ketenintegratietest gezien, omdat vertraging in die test mogelijk leidt tot opschorting van het totale project. Dit alles is reden om de ketenintegratietest vroegtijdig en zorgvuldig voor te bereiden.

Secure Software Development (SSD)

Door een goede ketenintegratietest kom je er niet alleen achter of de delen goed samenwerken, maar test je ook de veiligheid. Aanvullend op de ketenintegratietest heeft DKTP samen met het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) een concept voor ketentesten opgesteld. Dit concept is gebaseerd op de standaard beveiligingseisen voor softwareontwikkeling: Secure Software Devlopment (SSD). In dit concept hebben we het nut, maar ook de noodzaak van de SSD-beveiligingseisen en privacyrichtlijnen in een ketentest uitgewerkt: Secure Ketentesten met SSD. Lees hier meer over cybersecurity.

Ketentestmanager

De ketentestmanager van DKTP is als geen ander in staat om de voorbereiding en uitvoering van de ketenintegratietest goed voor te bereiden en te plannen. De testmanager overlegt met de betrokken partijen om vast stellen wat getest moet worden, organiseert de inrichting van de testomgeving en op welke momenten de betrokkenen beschikbaar zijn om de test uit te voeren.

Menu