Op woensdag 11 oktober jl. kwamen leden van TestNet bij elkaar voor het traditionele Najaarsevent. TestNet is met 2000 leden een van de grootste ICT-beroepsverenigingen in Nederland.  De vereniging houdt 2 keer per jaar, in het voor- en het najaar, een grote conferentie in het conferentiecentrum NBC in Nieuwegein. Elke editie van deze conferentie komen tussen de 500 en 600 professionele testers bij elkaar om te luisteren naar presentaties en deel te nemen aan workshops. En natuurlijk om te ‘netwerken’, ontmoeten van oude bekenden, (ex-)collega’s en potentiele opdrachtgevers. Elke editie van de conferentie kent een eigen thema. Dit najaar was dat “Continuous Everything” met een verwijzing naar moderne, agile technieken als continuous integration (CI) en continuous delivery(CD).

Workshops, keynotes en presentaties

De ochtend was gereserveerd voor workshops waarbij leden kennis konden maken technische en menselijke aspecten van testen. Voor deze workshops was, in verband met de beperkte ruimte, inschrijving verplicht. De eigenlijke conferentie werd geopend met een keynote-presentatie, gevolgd door een aantal parallelle tracks met presentaties. Na een goede maaltijd en nog een aantal presentaties eindigde de conferentie met een afsluitende keynote. We konden vanzelfsprekend niet alle presentaties bijwonen. Hieronder een impressie.

Opening Keynote

Na de lunch begon de eigenlijke conferentie met een keynote  waarin de presentator een parallel trok tussen de veranderingen die in een agile team plaatsvinden en de veranderingen in zijn gezin met opgroeiende kinderen. Nadruk lag hierbij op de impact van veranderende situaties op het gedrag en de (gezags)-verhoudingen binnen een team. De overeenkomst met het gezin was herkenbaar en uit die parallel trok de presentator 7 ‘wijze lessen’.

Presentaties

Er waren 5 parallelle tracks met presentaties waaruit we moesten kiezen. Bij de verschillende presentaties, die wij hebben bijgewoond, viel het verschil op tussen de presentaties die de dagelijkse praktijk behandelden en de wat meer theoretische verhalen die wel vertellen wat we het best kunnen doen maar niet hoe. De eerste zijn, wat ons betreft, interessanter en geven uiteindelijk meer informatie. Vooral de presentatie, waarin we konden horen hoe een beginnend agile team in staat was binnen een jaar een aanpak te ontwikkelen voor het wegwerken van ‘technical debt’ (achterstallig onderhoud op de techniek) was interessant.

Closing Keynote

Ook de afsluitende keynote had ‘verandering’ als onderwerp, zij het vanuit een meer technisch oogpunt. Wat betekent de invoering van nieuwe technieken als continuous integration, continuous delivery en zelfs continuous deployment, voor het team en voor de organisatie als geheel.Kern van deze presentatie was dat je moet streven naar kleine delen in plaats van het geheel.

Geslaagd Event

Het was dit najaar weer een geslaagd event met een mooi aantal bezoekers, goede presentaties en voldoende mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen.

 

Helaas ontbrak de DKTP stand dit jaar, anders had de vloer er zo uitgezien. Wellicht in 2018

Menu